Požaduji zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob zdaňovaných v ČR na základě následující údajů a přiložených dokumentů.

Přiznání k dani

Vstupní dotazník

Potřebuji podporu
Resetovat formulář

Formát DD.MM.YYYY

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

U zahraničních bank je potřeba uvést IBAN

Kontakt slouží k ověření totožnosti

Kontakt slouží k ověření totožnosti

Fyzická osobu, které byla svěřena veřejná funkce značného významu, která s sebou nese významné rozhodovací pravomoci a jejíž rozhodnutí dopadá na nakládání s finančními prostředky, a to jak v celostátním, tak v regionálním měřítku, dále fyzická osoba, které byla svěřena veřejná funkce značného významu, když tuto funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, a další fyzické osoby, které jsou na uvedené vnitrostátní či zahraniční PEP napojené. Více informací zde

Za dané zdaňovací období

Pokud nelze jednoznačně stanovit dle uvedených kritérií, je třeba vyžádat potvrzení o daňovém domicilu ze strany správce daně v příslušné zemi, kterou poplatník považuje za zemi zdanění.

Vystaveno správcem daně v zemi daňové rezidentury

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Dodat od všech zaměstnanvatelů za daný rok potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků...

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Např. příjmy z užití nebo poskytnutí práv, z výkonu nezávislého povolání, znalce, tlumočníka, z činnosti insolvenčního správce...

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Např. přijaté nezdaněné úroky, podíly na zisku tichého společníka... Více informací

Podklady dodané budou ve formě příjmů a výdajů.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Nemovitostí i movitých věcí

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Např. příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu vlastní nemovitosti, prodej obchodního podílu v obchodní společnosti, přijaté dary, odbytné z ukončeného životního pojištění Více informací

Podklady dodané budou ve formě příjmů a výdajů.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Např. příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu vlastní nemovitosti, prodej obchodního podílu v obchodní společnosti, přijaté dary, odbytné z ukončeného životního pojištění Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

V případě neúplných nebo nepřesných podkladů, může dojít k navýšení ceny za zpracování, o kterém vás budeme informovat.

Např. příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu vlastní nemovitosti, prodej obchodního podílu v obchodní společnosti, přijaté dary, odbytné z ukončeného životního pojištění Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

V případě neúplných nebo nepřesných podkladů, může dojít k navýšení ceny za zpracování, o kterém vás budeme informovat.

Zvolte jednotlivé měsíce za které byla živnost aktivní. Pokud byla aktivní po celý rok, zvolte celý rok.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Přehled o zaplacených záloh Důchodové pojištění lze obdržet na eportal.cssz.cz

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Screen z banky se všemi zaplacenými zálohami

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zapl. život. poj. Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zapl. penzij. poj. Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zaplacených úrocích a úvěrová smlouva Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zaplacených příspěvcích

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení obdarovaného o přijetí

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o přijmech, čestné prohlášení od manželky/manžela Více informací

V případě zletilosti potvrzení o studiu Více informací

1

Zaškrtněte, pokud byl dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zaškrtněte, pokud je dítě zletilé.

Potvrzení o studiu a rodný list. U nezletilého dítěte minimálně rodný list.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o vlastním studiu Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Pokud chcete uplatnit slevu za zastavenou exekuci ve výši náhrady přiznané exekutorem při zastavení exekuce.

Sleva za jednu zastavenou exekuci může maximálně činit 450 Kč (30 % z 1500 Kč).

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Doložit potvrzení od předškolního zařízení

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení od OSSZ (od kdy přiznán) Více informací

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Vypočíst průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdr. postižením

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Bezpodílového spoluvlastnictví např. manžel(ka) majetku, z něhož plynou příjmy, které jsou předmětem zdanění.
Podílové vlastnictví majetku, z něhož plynou příjmy, které jsou předmětem zdanění. U podílového vlastnictví daní každý podílník zvlášť podle velikosti spoluvlastnického podílu.

Pole označená hvězdičkou jsou nezbytná pro odeslání dotazníku ke zpracování.

Odesláním tohoto dotazníku Vám bude doručena e-mailová zpráva s odkazem na digitální podpis. Na mobilní telefon bude doručen PIN pro dvoufaktorové ověření podpisu.