Požaduji zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob zdaňovaných v ČR na základě následující údajů a přiložených dokumentů.

Vstupní dotazník

Prosím vyplňte období

Osobní údaje poplatníka

Prosím vyplňte jméno
Prosím vyplňte příjmení
Prosím vyplňte validní datum narození
Prosím vyplňte validní rodné číslo
Prosím vyplňte ulici
Prosím vyplňte město
Prosím vyplňte PSČ
Prosím vyplňte validní telefon
Prosím vyplňte validní e-mail
Prosím vyplňte bankovní spojení
Prosím vyplňte variabilní symbol
Prosím vyplňte DIČ přiděleným FÚ v ČR

Posouzení daňové rezidentury (země) za období

Prosím vyplňte místo bydliště
Prosím vyplňte místo pobytu
Prosím vyplňte místo stálého bytu
Prosím vyplňte státní přílušnost

Pokud nelze jednoznačně stanovit dle uvedených kritérií, je třeba vyžádat potvrzení o daňovém domicilu ze strany správce daně v příslušné zemi, kterou poplatník považuje za zemi zdanění.

Prosím vyplňte místo životních a ekonomických zájmů

Příjmy ke zdanění

Ze zaměstnání §6
Příjmy z podnikání §7
Kapitálové příjmy §8
Příjmy z pronájmu §9
Ostatní příjmy §10
Přílohy k příjmům podle §6
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Přílohy k příjmům podle §7
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Přílohy k příjmům podle §8
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Přílohy k příjmům podle §9
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Přílohy k příjmům podle §10
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Prosím vyplňte IČO
Prosím vyplňte DIČ
Prosím vyplňte variabilní symbol
Prosím vyberte územní pracoviště
Prosím vyberte pojišťovnu
Přehled zaplacených záloh zdravotního pojištění
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Přehled zaplacených záloh Důchodové pojištění
Seznam příloh
 • Žádné nahrané přílohy
Druh agendy / zdanění
Prosím vyberte typ

Odčitatelné položky

Seznam příloh - Zaplacené životní pojištění
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Zaplacené penzijní pojištění
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Zaplacené úroky z úvěru
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Zaplacené příspěvky - odbory
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Dary součtem od 1.000,- Kč
 • Žádné nahrané přílohy

Slevy na dani

Čestné prohlášení - příjem menší než 68 000 Kč
Dítě:
Prosím vyplňte validní rodné číslo
Prosím vyplňte jméno a příjmení
Čestné prohlášení - neuplatnění nezdanit. částky na dítě - samoživitel (prohl.poplatníka)
Seznam příloh - Sleva na studium - vlastní
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Zaplacené "školkovné"
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Invalidita/ starobní důchod
 • Žádné nahrané přílohy
Seznam příloh - Zaměstnanec/ci se zdravotním postižením
 • Žádné nahrané přílohy

Posouzení titulu zdanění

Vyberte vlastnictví
Odesláním tohoto dotazníku Vám bude doručena e-mailová zpráva s opisem vstupního dotazníku a odkazem na digitální podpis smluvní dokumentace.
Potřebuji podporu
Logo SLUTO
SLUTO firma roku