Prohlášení nebo žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za níže uvedené zdaňovací období na základě následujících údajů a přiložených dokumentů.

Žádost nebo Prohlášení

Vstupní dotazník

Potřebuji podporu
Resetovat formulář

Zadejte rok, na který budete PROHLÁŠENÍ vyplňovat nebo rok, za který budete vyplňovat ŽÁDOST.

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Formát DD.MM.YYYY

Je potřeba vyplnit trvalé bydliště. Jde o údaj k datu vyplnění formuláře.

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Kontakt slouží k ověření totožnosti

Kontakt slouží k ověření totožnosti

Za dané zdaňovací období

Pokud nelze jednoznačně stanovit dle uvedených kritérií, je třeba vyžádat potvrzení o daňovém domicilu ze strany správce daně v příslušné zemi, kterou poplatník považuje za zemi zdanění.

Pokud nelze jednoznačně stanovit dle uvedených kritérií, je třeba vyžádat potvrzení o daňovém domicilu ze strany správce daně v příslušné zemi, kterou poplatník považuje za zemi zdanění.

Pokud nelze jednoznačně stanovit dle uvedených kritérií, je třeba vyžádat potvrzení o daňovém domicilu ze strany správce daně v příslušné zemi, kterou poplatník považuje za zemi zdanění.

Vystaveno správcem daně v zemi daňové rezidentury

Jméno souboru:

Velikost souboru:

V této části vyplňte Informace o Vašem zaměstnavateli, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. Pokud neznáte IČ svého zaěstnavatele, zkuste jej najít v registru ARES

Vyplňte název Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období.

Vyplňte adresu Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období. Pro vyplnění využijte našeptávač adres, který Vám umožní vyplnit adresu správně. Našeptávač je určen jen pro adresy v České republice.

1

Zapište druh změny, která nastala. Například zapište „Byl mi přiznán invalidní důvod pro invaliditu I. stupně“ nebo „Byl mi přiznán nárok na průkaz ZTP/P“ nebo „Ukončil jsem studium na VŠ“ nebo „Daňové zvýhodnění na dítě bude uplatňovat manžel“.

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Vyberte datum, ke kterému změnu oznamujete. Ve většině případů se bude jednat o aktuální (dnešní) datum.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

V případě, že u daňového zvýhodnění dochází v průběhu roku ke změně ve vztahu k nároku na „jedno dítě, druhé dítě, třetí a každé další vyživované dítě“, vyplňte současně s oznámenou změnou i níže uvedenou změnovou tabulku a aktualizujte výčet všech Vámi vyživovaných dětí žijících ve Vaší společně hospodařící domácnosti

1

Zaškrtněte, pokud byl dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zaškrtněte, pokud je dítě zletilé.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

1

V této části vyplňte Informace o Vašem zaměstnavateli, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období

Vyplňte název Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období.

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Vyplňte adresu Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období. Pro vyplnění využijte našeptávač adres, který Vám umožní vyplnit adresu správně. Našeptávač je určen jen pro adresy v České republice.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení od OSSZ (od kdy přiznán) Více informací

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení od OSSZ (od kdy přiznán) Více informací

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení od OSSZ (od kdy přiznán) Více informací

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o vlastním studiu Více informací

Například při nástupu do zaměstnání v průběhu uvedeného zdaňovacího období.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Pokud chcete uplatnit slevu za zastavenou exekuci ve výši náhrady přiznané exekutorem při zastavení exekuce.

Sleva za jednu zastavenou exekuci může maximálně činit 450 Kč (30 % z 1500 Kč).

Jméno souboru:

Velikost souboru:

V případě zletilosti potvrzení o studiu Více informací

Nastavte pořadí dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění nebo vyplňte. V případě, že daňové zvýhodnění uplatňuje jiný poplatník (Váš manžel, manželka, partner, partnerka apod.), dítě nevyplňujte. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo, tzn. není nutné splnit podmínku k 1. dni v měsíci.

1

Zaškrtněte, pokud byl dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zaškrtněte, pokud je dítě zletilé.

Pokud žádáte o uplatnění daňového zvýhodnění dodatečně až při žádosti o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, vyplňte i kalendářní měsíce, za které daňové zvýhodnění na dítě dodatečně uplatňujete.

Potvrzení o studiu a rodný list. U nezletilého dítěte minimálně rodný list.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Zvolte Ano pouze v případě, že jste děti neuplatňoval/a u zaměstnavatele již během roku. V případě zletilosti potvrzení o studiu Více informací

Nastavte pořadí dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění nebo vyplňte. V případě, že daňové zvýhodnění uplatňuje jiný poplatník (Váš manžel, manželka, partner, partnerka apod.), dítě nevyplňujte. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo, tzn. není nutné splnit podmínku k 1. dni v měsíci.

1

Zaškrtněte, pokud byl dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zaškrtněte, pokud je dítě zletilé.

Pokud žádáte o uplatnění daňového zvýhodnění dodatečně až při žádosti o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, vyplňte i kalendářní měsíce, za které daňové zvýhodnění na dítě dodatečně uplatňujete.

Potvrzení o studiu a rodný list. U nezletilého dítěte minimálně rodný list.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo jiného poplatníka, který vyživuje tytéž Vámi vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Typicky se jedná o manžela, manželku, partnera, partnerku apod.

Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo jiné osoby, která uplatňuje odečet úroků. Pokud této jiné osobě nebylo přiděleno v české republice rodné číslo, vyplňte datum narození.

Formát DD.MM.YYYY

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Pokud jiný poplatník, který vyživuje společně s Vámi děti ve společně hospodařící domácnosti, uplatňuje daňové zvýhodnění na děti.

Zvolte „ANO“, pokud jiný poplatník, který vyživuje společně s Vámi děti ve společně hospodařící domácnosti, uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. V opačném případě zvolte „NE“.

V této části vyplňte Informace o Vašem zaměstnavateli, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období

Vyplňte název Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období.

Vyplňte adresu Vašeho zaměstnavatele, pro kterého činíte toto PROHLÁŠENÍ, anebo žádáte o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za dané zdaňovací období. Pro vyplnění využijte našeptávač adres, který Vám umožní vyplnit adresu správně. Našeptávač je určen jen pro adresy v České republice.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Doložit potvrzení od předškolního zařízení

Nastavte pořadí dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění nebo vyplňte. V případě, že daňové zvýhodnění uplatňuje jiný poplatník (Váš manžel, manželka, partner, partnerka apod.), dítě nevyplňujte. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo, tzn. není nutné splnit podmínku k 1. dni v měsíci.

1

Vyplňte částku, kterou jste vynaložil/a za umístění dítěte (školkovné) maximálně do výše minimální mzdy, platné k 1. 1. zdaňovacího období.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o přijmech, čestné prohlášení od manželky/manžela Více informací

Vyberte měsíce, pro které uplatňujete slevu na manželku (manžela). Musí být splněny následující podmínky: a) manžel/ka s Vámi žila ve společně hospodařící domácnosti, b) neměl/a vlastní příjmy přesahující částku uvedenou v ustanovení § 35ba odst.1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Vyberte měsíce, pro které uplatňujete slevu na manželku (manžela) se ZTP/P. Musí být splněny následující podmínky: a) Vašemu (Vaší) manželovi (manželce) byl ve zdaňovacím období nebo v jeho části přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“), b) žil/a s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, c) neměl/a vlastní příjmy přesahující částku uvedenou v ustanovení § 35ba odst.1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení obdarovaného o přijetí

Do hodnoty daru je možné uvést také: a) 3 000,- Kč za bezplatné darování krve b) 3 000,- Kč za bezplatné darování plazmy a krevních destiček c) 20 000,- Kč za odběr lidského orgánu od žijícího dárce d) 20 000,- Kč za odběr krvetvorných buněk (kostní dřeně) Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze uplatnit dary do výše 30 % ze základu daně.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zapl. penzij. poj. Více informací

Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek, tj. která v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhla výši 1 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, celkem činí 24 000 Kč.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zapl. život. poj. Více informací

Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 24 000 Kč.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Pokud chcete uplatnit nezdanitelnou část základu daně (odpočet ze základu daně) – členské příspěvky člena odborové organizace. Vašemu zaměstnavateli budete muset předložit Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření.

Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, s výjimkou příjmů podle § 6 téhož zákona zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Pokud chcete uplatnit nezdanitelnou část základu daně (odpočet ze základu daně) – úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Vašemu zaměstnavateli budete muset předložit Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 10 000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením je maximální částka 13 000 Kč, a s těžším zdravotním postižením je maximální částka 15 000 Kč)

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Potvrzení o zaplacených úrocích a úvěrová smlouva Více informací

Roční úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně ze všech úvěrů u poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč, resp. 150 000 Kč, pokud jste si bytovou potřebu obstarali od 1. ledna 2021. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Uveďte adresu či adresy, kde se nachází bytová potřeba (byt, dům apod.), na kterou byl úvěr či úvěry poskytnut případně poskytnuty. Pro vyplňování použijte našeptávač adres. Našeptávač je určen jen pro adresy v České republice

1

Pokud chcete uplatnit nezdanitelnou část základu daně (odpočet ze základu daně) – úroky z úvěru na financování bytových potřeb.

Formát DD.MM.YYYY

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Jde o údaj k datu vyplnění formuláře

Prohlašuji, že mi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo že mi zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

Prohlašuji, že mi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že jsem invalidní ve III. stupni, zanikl mi nárok na invalidní důchod pro invliditu III. stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a starobního důchodu nebo že jsem podle zvláštních předpisů invalidní ve III. stupni, avšak žádost o invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mi byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejsem invalidní ve III. stupni.

Prohlašuji, že mi byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zároveň prohlašuji, že na výše uvedené dítě (děti), na které uplatňuji slevu za umístění dítěte, neuplatňuje tuto slevu jiný poplatník žijící v téže společně hospodařící domácnosti.

Prohlašuji, že se soustavně připravuji na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem (do 26 let) nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání (do 28 let).

Současně neuplatňuji za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku jsem neučinil(-a) u jiného plátce daně prohlášení k dani.

Současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuji daňové zvýhodnění na mnou vyživované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě neuplatňuje jiná osoba.

Pokud bytová potřeba byla obstaraná před 1. 1. 2021 a prohlašujete, že předmět bytové potřeby podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů, ve znění zákona před 1. lednem 2021, na který uplatňujete odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 4 zákona ve znění zákona před 1. lednem 2021, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 3 a 4 téhož zákona ve znění zákona před 1. lednem 2021 v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období částku 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Prohlašuji, že předmět bytové potřeby podle § 15 odst. 3 zákona, ve znění zákona před 1. lednem 2021, na který uplatňuji odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 4 zákona ve znění zákona před 1. lednem 2021, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona ve znění zákona před 1. lednem 2021 v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících se mnou ve společně hospodařící domácnosti, nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období částku 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Pokud bytová potřeba byla obstaraná po 1. 1. 2021 a prohlašujete, že předmět bytové potřeby podle § 4b odst. 1 zákona o daních z příjmů, ve znění zákona po 1. lednu 2021, na který uplatňujete odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 3 a 4 téhož zákona, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 4 zákona v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období částku 150 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků Upozornění: Při kombinaci výše uvedených úvěrů nelze překročit maximální zákonem stanovený limit, který v součtu činí 300 000 Kč.

Prohlašuji, že předmět bytové potřeby podle § 4b odst. 1 zákona, na který uplatňuji odpočet úroků z poskytnutého úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 3 a 4 zákona, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 4 zákona v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících se mnou ve společně hospodařící domácnosti, nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období částku 150 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků
Upozornění: Při kombinaci výše uvedených úvěrů nelze překročit maximální zákonem stanovený limit, který v součtu činí 300 000 Kč.

Formát DD.MM.YYYY

Pole označená hvězdičkou jsou nezbytná pro odeslání dotazníku ke zpracování.

Odesláním tohoto dotazníku bude započato zpracování Vámi odeslaných dat.